TVORÍME FARBAMI OZ

Občianske združenie TVORÍME FARBAMI OZ  vzniklo na základe dobrovoľnosti a záujmu spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu. Cieľom združenia je združovať fyzické osoby predovšetkým sú to ženy rôznych vekových kategorií za účelom organizovania umeleckých a tvorivých dielní. Vzdelávania a uspokojovania ich záujmu v oblasti výtvarných a remeselných zručností so zameraním sa na arteterapiu. Združenie bude rozvíjať svoje aktivity poradenskou, vzdelávacou, publikačnou a informačnou činnosťou a to aj prostredníctvom internetu.

Popri tom bude najmä:

- budovať, spravovať a rozširovať informačnú stránku združenia,
- organizovať podujatia spojené so vzdelávaním - ako kurzy, školenia, semináre, online kurzy,
- spolupracovať s miestnou samosprávou, materskými centrami, psychologickými ambulanciami a psychosociálnymi centrami -- centrami pre seniorov, detskými domovmi, s remeselníkmi a podobne zameranými združeniami a organizáciami a to za účelom rozvoja a výmeny skúseností a organizácií tvorivých a arteterapeutických dielní,
- podporovať projekty súvisiace s cieľom činnosti,
- svojimi aktivitami sa venovať podpore kreativity a tvorivosti,
- organizovať prednášky a stretnutia, semináre a diskusie, odborné dialógy, výstavy a pod., vydávanie bulletinov, brožúrok, kníh,  príručiek, databáz, zoznamov, CD a pod.),za účelom podpory cieľa činnosti OZ,
- využívať materiálne prostriedky: zápisné a členské príspevky riadnych, mimoriadnych a čestných členov, výťažky z organizovaných stretnutí, tvorivých dielní, arteterpeutických a tvorivých dielní, publikácií a pod., výťažky z činností pre súkromné a verejné inštitúcie, - - dary a nenávratné pôžičky určené na konkrétne alebo všeobecné ciele, iné finančné a materiálne príspevky.

Enkaustika

V rámci tvorivých kurzov organizovaných občianským združením sa zameriavame na výtvarnú techniku enkaustika. Je to jednoduchá výtvarná technika pre malých i veľlkých.

Paverpol

Členovia občianského združenia sa vzdelávajú novým technikám a postupne tieto informácie ponúkame ďalej záujemcom o kurzy. Naposledy sme otvorili zaújímavé kurzy Paverpolu. Technika spracovania pomocou špecialneho tužidla, kde sa tvoria obrazy, sochy, talizmany .práca s paverpolom je nekonečná studnica nápadov a tvorivosti.

Jana Bakicova

Mixed media

Kurzy Mixed media sú zaujímavé a tvorivé kurzy, kde si pomocou rôznych prvkov z prírody, odliatkov, koráliek a ešte omnoho viac vytvoríte krásne šperkovnice, sviece, talizmany... Vdýchnete im umeleckú hodnotu a vy si môžete uvoľniť svet fantázie, kreativity a tvorivosti.

Fraktálna kresba

Metódou fraktálnej kresby si záujemca otvára nové príležitosti a pomocu kreslenia si môže dostať pod kontrolu svoje agresivnejšie vlastnosti. kreslením fraktálov si vytvárate čas byť so sebou, učíte sa dodržiavať pravidla, viac spoznávate význam farieb, ktoré prinášajú kreslením zmenu vo vašom živote. O metóde fraktálnej kresbe sa dozviete tu >>

fraktakna kresba
Jana Bakicova

Spolupráca s TVORÍME FARBAMI OZ

Ste lektorkou alebo vediete kreatívne a tvorivé kurzy? Občianské združenie TVORÍME FARBAMI OZ Vám ponuka spoluprácu. Kurzy sa uskutočňujú v ateliéry Janky Bakčovej v obci Dargov alebo na vopred dohodnutom mieste na Slovensku.

Ak záujem napište nám na jana@janabakicova.sk a my sa s Vami radi spojíme a dohodneme spoluprácu.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.

PARTNERI